Krzywizna banana

Krzywizna banana

Czy Unia Europejska mogłaby pomóc Częstochowie w walce o własny uniwersytet? Czy Unii jest potrzebna tak ogromna biurokracja? - na te i inne pytania studentów odpowiadał europoseł Jerzy Buzek. Spotkanie odbyło się w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

Wstępem do dyskusji był wykład byłego premiera na temat gospodarki europejskiej oraz perspektyw jej rozwoju. Potem studenci zadawali pytania. Profesor Buzek przyznał, że w UE jest dużo biurokracji, ale jego zdaniem jest ona niezbędna. Dodał jednak, że czasami na sesjach Parlamentu Europejskiego pojawiają się absurdalne pomysły. Jako przykład premier podał uchwałę dotycząca krzywizny banana. Przepis ten reguluje, ile w skrzyniach transportowych mieści się bananów prostych, a ile skrzywionych. Ostatnio do PE wpłynął z kolei projekt dyrektywy "słonecznej", określającej, ile czasu rolnik powinien przebywać na słońcu, aby nie ulec poparzeniu słonecznemu. Jerzy Buzek odpowiedział także na pytanie dotyczące perspektyw stworzenia uniwersytetu częstochowskiego. - Unia nie może pomóc w jego utworzeniu, gdyż nie leży to w jej kompetencjach - powiedział poseł. - Jest to tylko kwestia wewnętrzna uczelni.