4. listopada 2015

Honorowy obywatel Krakowa

Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa byłemu premierowi wystąpiło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a pomysł poparli byli i obecni rektorzy AGH i UJ. Jerzy Buzek był zaangażowany w realizację budowy III Kampusu UJ oraz w stworzenie przez AGH i UJ pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji. Podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dziękował J. Buzkowi "za tworzenie warunków gwarantujących rozwój polskiej nauki, za wkład w budowanie nowoczesnej Polski".
Dziękując za wyróżnienie, Jerzy Buzek przywoływał swoje bardzo osobiste związki z Krakowem - "Honorowe obywatelstwo to wielka niespodzianka, radość, duma i zaszczyt. To wyraz tego, co czuję do Krakowa od dziecka."


20. października 2015

Buzek: solidarność energetyczna zaczyna się w regionach

Jerzy Buzek wraz z litewskim posłem Algirdasem Saudargasem zorganizowali w Parlamencie Europejskim Okrągły Stół "Regionalne projekty infrastruktury energetycznej – sukcesy, szanse, wyzwania". W spotkaniu udział wzięli reprezentanci rządów Polski i Litwy, a także przedstawiciele branży energetycznej z obydwu krajów (ze strony polskiej Gaz-System i PSE) oraz Komisji Europejskiej. Uczestnicy omówili polsko-litewskie projekty energetyczne w kontekście zwiększania bezpieczeństwa energetycznego UE.


18. października 2015

70. lat Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle

Premier Jerzy Buzek jako Honorowy Obywatel Wisły, już rok wcześniej objął patronatem uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle.

Podczas wystąpienia, Jerzy Buzek przybliżył gościom - przybyłym z najdalszych zakątków globu absolwentom i uczniom - sylwetkę patrona szkoły Pawła Stalmacha. Tenże urodził się 13 sierpnia 1824 roku w Bażanowicach pod Cieszynem a później uczęszczał do gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie. Ten wybitny Polak - Ślązak, kiedy w 1848 roku w Pradze reprezentował Śląskich Polaków na Zjeździe Słowiańskim (Sobór Słowiański), wraz z pozostałymi delegatami Śląska Cieszyńskiego zgłosił akces do sekcji polskiej, apelując do organizatorów: “My Ślązacy jako Polacy chcemy i możemy tylko do polskiej sekcji należeć”. Powyższe oświadczenie było wówczas pierwszą, głośną manifestacją przynależności Śląska do narodu polskiego i ten fragment pokreślił Honorowy Obywatel Wisły szczególnie mocno.


12. października 2015

Małe i średnie firmy siłą polskiej gospodarki

W Polsce małe i średnie firmy wytwarzają 67 proc. PKB i zapewniają miejsca pracy dla 70 proc. zatrudnionych. Przedstawiciele tego sektora spotkali się już po raz piąty w Katowicach na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rekordowa liczba ponad 6000 uczestników z kraju i z zagranicy – przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, samorządowcy, naukowcy i eksperci – przez trzy dni dyskutuje o kluczowych problemach sektora MŚP.


8. października 2015

Nord Stream 2 to scenariusz „lose-lose”

Z inicjatywy Jerzego Buzka podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 7 października odbyła się debata nt. planowanej rozbudowy Gazociągu Północnego, z udziałem komisarza ds. energii i klimatu Miguela Cañete.


22. września 2015

Birmingham w Parlamencie Europejskim

Od 22 do 24 września w Parlamencie Europejskim można było oglądać wystawę poświęconą zaawansowanej produkcji, designowi i innowacjom z Birmingham i regionu West Midlands.
Gospodarzem wystawy była europoseł Neena Gill, która działała przy wsparciu Rady Miasta Birmingham oraz biura współpracy z Brukselą. Do wzięcia udziału w otwarciu imprezy poproszeni zostali członek Komitetu Regionów i przewodniczący Rady Miasta Birmingham sir Albert Bore, komisarz lord Jonathan Hill oraz Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE.


12. czerwca 2015

Niebieski wzrost, czyli o gospodarce morskiej w Szczecinie

W dniach 10-12 czerwca w Szczecinie odbył się 3. Międzynarodowy Kongres Morski zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą. W dyskusjach, oprócz wicepremiera Janusza Piechocińskiego, minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak oraz Sekretarza Generalnego European Sea Ports Organisation, Isabelle Ryckbost, uczestniczył również Jerzy Buzek, który przedstawił strategiczne działania Unii Europejskiej na rzecz tzw. niebieskiego wzrostu.


6. czerwca 2015

Jerzy Buzek Człowiekiem Pojednania

Europoseł Jerzy Buzek odebrał tytuł Człowieka Pojednania 2015. Uroczystość odbyła się 6 czerwca 2015r. w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego, gdzie co roku wyróżniana jest osoba, która swoją pracą przysłużyła się pojednaniu między wyznawcami różnych religii.


29. maja 2015

Edukacja dorosłych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

W Tychach obradowali naukowcy podczas międzynarodowej konferencja naukowej pt. EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. Konferencja, która odbyła się pod patronatem i z udziałem Premiera Jerzego Buzka, rozpoczęła się sesją planarną pt.  "Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie". W tej interdyscyplinarnej międzynarodowej dyskusji wystąpili: prof. dr hab. Stanisław Mocek, Collegium Civitas w Warszawie; dr hab. Ewa Bobrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr Christine Griese, Technische Universität Berlin, prof. drhab. Claudia Fahrenwald, Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz, dr Olga Zaslavska, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.


29. maja 2015

Podsumowano międzynarodowy projekt: "Debiut naukowy – 2014. Zrównoważony rozwój"

W Zespole Szkół nr 5 w Tychach podczas międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem Premiera Jerzego Buzka, podsumowano piątą edycję projektu naukowego pt.: "Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy – 2014".

Przedsięwzięcie było realizowane w 2014 roku, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. W części projektu organizowanego w Polsce, udział  wzięło osiemdziesięciu studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z trzydziestu polskich uczelni (w tym: siedemnastu uniwersytetów, dwóch politechnik, dwóch akademii, sześciu szkół wyższych i dwóch instytutów PAN), którzy nadesłali siedemdziesiąt cztery artykuły.