W ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, międzynarodowe grono ekspertów wyłoniło 10 polskich uczelni o wyjątkowym potencjale badawczym, które mogą konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie. Jedną z wyróżnionych uczelni jest Politechnika Śląska.Władzom uczelni pogratulował premier Jerzy Buzek - absolwent PŚ.

„Bardzo cieszy mnie to prestiżowe wyróżnienie dla mojej Alma Mater. Wierzę, że to właśnie absolwenci, pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej będą zmieniać nasz region w ‘zielony’ Śląsk; że Wasza wiedza i doświadczenie przysłuży się dobrym projektom dla regionu finansowanych m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który inicjowałem, i o którego powiększenie zabiegam, w Brukseli” - powiedział europoseł.

Portal Politico docenił wieloletnią pracę Jerzego Buzka na rzecz rozwoju rynku gazowego w Europie i  wyróżnił jako jedynego Polaka w gronie 5 najbardziej wpływowych osób dla rynku gazu w UE. 

Były premier od wielu lat promuje gaz ziemny w transformacji energetycznej jako sposób na stopniowe odchodzenie od węgla. Jest to szczególnie ważne dla Polski, gdzie całkowite odejście od paliw kopalnianych na rzecz zeroemisyjnych źródeł jest niemożliwe z uwagi na ogromne koszty.

Portal Politico podkreślał, że w zeszłym roku był głównym negocjatorem Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany dyrektywy gazowej, która ma zmusić konsorcjum budujące gazociąg Nord Stream 2 (NS2) do stosowania prawa UE. Nowelizacja dyrektywy okazała się takim zagrożeniem dla NS2, że spółka realizująca projekt bałtyckiego gazociągu zaskarżyła ją do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach zorganizował w Muzeum Miejskim spotkanie z Premierem Jerzym Buzkiem, który wystąpił z prelekcją pt.: „Porozumienie i jedność w sercu Europy”.

Zaproszenie na tę prelekcję Pan Premier przyjął w lipcu podczas spotkań ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, gdzie był pan Józef Chmiel z Żor i tamże Panowie umówili się na wykład.
Żorskie Towarzystwo jest bezpośrednim kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego założonego w Poznaniu w 1919 roku, a celem Towarzystwa jest pielęgnowanie więzi wśród społeczności ewangelickiej, kultywowanie jej tradycji oraz obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce.

W czasie wykładu a właściwie debaty, Premier powiedział: „Unia Europejska pod wieloma względami jest wyjątkowym projektem integracyjnym. Tu należy podkreślić także fakt, że u jej podstaw legło pojednanie. Pojednanie dające pokój. Jakże to mocno chrześcijańska myśl!”

 

Jerzy Buzek wziął udział w odsłonięciu pomnika Wojciecha Korfantego u zbiegu ulic Agrykoli i Alei Ujazdowskich w Warszawie. Ceremonia odbyła się dokładnie w 101 rocznicę  wystąpienia Korfantego w niemieckim Reichstagu, w którym padły jego słynne słowa: „Mości panowie, nie chcemy ani pędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu 13. programu Wilsona, własnej, jedynej, złożonej z ziem trzech zaborów Polski”. 

Chwilę po uroczystości były premier powiedział: „Jest to wyjątkowy dzień dla nas, Ślązaków: w Warszawie, w stolicy Polski, synowi naszej ziemi oddano należny mu hołd jako jednemu z architektów polskiej niepodległości. Sam pomnik jest niezwykle symboliczny: Korfanty nie stoi na cokole tylko wspiera się na nim, tak jak jego propaństwowa działalność wsparta była o niewzruszone wartości, odwagę i miłość do Polski - to bardzo wymowne”. 

Przed uroczystym odsłonięciem pomnika w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela została odprawiona msza pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.