Jerzy Buzek otwierał 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- MŚP to dziś 99% firm w UE; zatrudniają 2/3 ogółu pracowników, tworząc w ostatnich 5 latach 85% nowych miejsc pracy. Śmiało więc można stwierdzić: wspieranie Was - MŚP - to racja stanu- podkreślał w swym przemówieniu były premier.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą siłą napędową w realizacji dwóch głównych celów nowej Komisji Europejskiej: „Europy na miarę ery cyfrowej” i „Zielonego Ładu Europy”.

- Dla małych i średnich przedsiębiorstw cyfryzacja to podstawa działania, ale to nie jest proste. Dlatego w małe i średnie przedsiębiorstwa trzeba zaangażować młodych, którzy rodzili się już z komputerem w kołysce i którzy świat związany z cyfryzacją widzą zupełnie inaczej –  mówił Jerzy Buzek.

Prof. Buzek podkreślał również, że transformacja gospodarczo-energetyczno-społeczna ‘czarnego’ Śląska i Zagłębia w ‘zielony’ region będzie również możliwa tylko dzięki zaangażowaniu MŚP. W swym przemówieniu prof. Buzek wskzywał również na szczególną rolę przedsiębiorczości kobiet. 

Wydarzenie było również okazją do osobistego wypróbowania poroduktów stworzonych przez MŚP.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się między 16 a 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna edycja przyciągnęła 8000 uczestników.

Akademia odbyła w  Teatrze im. A. Mickiewicza i jak się okazało, dzień ten był szczególną okazją do spotkań, wspomnień i podsumowania minionego czasu. Był to również czas uznania i podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.
Podczas uroczystości składano jubilatom liczne życzenia a szkoła otrzymała wyróżnienie  odznaką honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.

W PE trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy. Dziś Komisja ITRE zdawała pytania Kadri Simson kandydatce na Komisarza ds. Energii z Estonii. Prof. Jerzy Buzek rozpoczął rundę pytań od kwestii najbardziej istotnych dla Polski.

- Jakie działania podejmie Pani, szczególnie w kontekście państw członkowskich zależnych od węgla i zgodnie z zasadą neutralności techn, aby ułatwić inwestycje w niskoemisyjną infrastrukturę energetyczną i grzewczą ze źródeł prywatnych i unijnych? - ptał były premier.

W odpowiedzi padły ważne deklaracje. Pani Simson zapewniała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji uzupełni, a nie zastąpi, już istniejące źródła finansowania z UE transformacji energetycznej.

Jerzy Buzek  pytał również o sposób wykorzystania potencjału gazu w naszej transformacji energetycznej? Kandydatka podkreślała, że ”w tym procesie gaz będzie bardzo ważny - zwłaszcza w ciepłownictwie.”

Wiele paneli i debat w trakcie EFNI 2019 zostało poświęconych tematyce klimatycznej i ekologicznej. Nie mogło jej więc zabraknąć w Deklaracji Sopockiej, podsumowującej 3 -dniowe rozmowy i odczytanej w trakcie ceremonii zamknięcia EFNI 2019.

-Nie mamy już czasu do stracenia, żeby skutecznie chronić Ziemię – jej zasoby, klimat i środowisko. Musimy intensywnie pracować nad osiągnięciem neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego najpóźniej do połowy XXI wieku. Jednak zadanie wykorzystania energii odnawialnej i przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym powinno być inwestycją w globalną konkurencyjność, a nie ciężarem. Dlatego musimy zapewnić sprawiedliwą transformację oraz powstrzymać eksport zanieczyszczeń i produkcji na inne kontynenty.” – odczytywał 3 punkt Deklaracji Prof. Buzek.

Były premier w tym miejscu podreślił pojawienie się ‘nowych obywateli EFNI' w tegorocznej edycji  Forum i zaprosił na scenę Pana Michała Kiwerskiego – reprezentanta Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.  Młody aktywista zaprezentował postulaty Strajku. Tym - jakże silnym głosem młodego pokolenia walczącego o swą przyszłość zakończono 9 -tą edycję EFNI.