Interwencje

Wzory pism

Do biur poselskich prof. Jerzego Buzka mieszkańcy Śląska mogą zgłaszać się z prośbami o udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o pomoc finansową w ramach programów wspólnotowych a także podejmowanie interwencji w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej. Aby usprawnić i przyspieszyć pracę prosimy korzystać z załączonych wzorów pism (w formacie Word)